Výroba vstřikovacích forem

a kombinovaných střižných nástrojů

Vyrábíme formy pro vstřikování termoplastu do velikosti 300 x 300 mm. Kombinované střižné nástroje pro střih a ohyb plechu do velikosti 300 x 350 mm. Výrobní a montážní přípravky. Nabízíme elektroerozivní řezání a hloubení pro obrobky do 200x350 mm.

Měření výlisků provádíme na 3D měřícím zařízení BATY Venture pomocí kamery a dotyku.